เทศบาลตำบล นาดี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
 
 


 


 


 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2560
 
  เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
   
   
 
อำเภอนาดีได้รับการยกฐานะ ให้เป็นอำเภอตามมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2524 และได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า “สุขาภิบาลนาดี” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2526 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เป็นเทศบาลตำบลนาดี ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
 
   
   
 
สำนักงานเทศบาลตั้งอยู่เลขที่ 577 หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เทศบาลตำบลนาดี มีพื้นที่ทั้งหมด 13 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,125 ไร่
 
   
   
 
รูปโลโก้ เป็นรูปที่ราบเชิงเขา ประกอบด้วยทุ่งนา ภูเขา และรวงข้าว หมายถึง แหล่งปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์
 
 
 
   
   
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งอยู่ริมคลองยาง ฝั่งเหนือ ห่างจากศูนย์กลางถนน ร.พ.ช. สายนาดี-สระดู่ ทางทิศเหนือ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 350 เมตร เลียบริมคลองยางฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองยาง ฝั่งเหนือ ห่างจากเชิงสะพานข้ามคลอง ฝั่งเหนือ ทางทิศตะวันออก ระยะ 500 เมตร  
ทิศใต้ ติดต่อกับ จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนาน ระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนชมะนันทน์ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านแห่ ทางทิศใต้ระยะ 500 เมตร จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านแห่ ไปทางทิศใต้ระยะ 500 เมตรถึงหลักเขตที่ 7
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเข้าวัดหงษ์ป่าเลไลย์ (วัดสระจาน) ฝากเหนือห่างจากศูนย์กลางทางแยกถนนชมะนันทน์กับ ถนนเข้าวัดหงษ์ป่าเลไลย์(วัดสระจาน) ทางทิศตะวันออก ระยะ 500 เมตร จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนาน ระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนชมะนันทน์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนชมะนันทน์ ฝากเหนือ ห่างจากศูนย์กลางทางแยกไปบ้านสำพันตา ทางทิศตะวันออก ระยะ 500 เมตร จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนชมะนันทน์ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางแยก ถนนชมะนันทน์ กับทางไปบ้านสำพันตา ทางทิศตะวันออก ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 500 เมตร  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปประจบกับหลักเขตที่ 1
 
 
 
   
   
 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ในเขตเทศบาลมีพื้นที่ส่วนมากเป็นทุ่งนา ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปสามารถแบ่งออก ได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
   
   
 
โดยทั่วไปจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและ ค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28.50 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปของภาคกลาง จะมีฝนตก เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม และในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน จะมีฝนตกเฉลี่ยมากที่สุด
 
   
   
 
เกษตรกร
ในปัจจุบันประชากรของเทศบาลตำบลนาดีบางส่วน ยังประกอบอาชีพทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวนโดยใช้พื้นที่ทำการเกษตร เป็นส่วนมากของพื้นที่ในเขตตำบลนาดีทั้งหมด พืชที่สำคัญส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง เป็นต้น
การปศุสัตว์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ
 
 
 
 
   
   
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,747 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,821 คน คิดเป็นร้อยละ 49.32

หญิง จำนวน 3,926 คน คิดเป็นร้อยละ 50.68
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,081 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 595.92 คน/ตารางกิโลเมตร
 
   
   
ตำบลนาดีครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบลเป็นบางส่วน คือ
หมู่ที่ 1, 3, 4 ตำบลนาดี และหมู่ที่ 1, 2 ตำบลสำพันตา
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  ตำบลนาดี  
1   บ้านนาดี 596 626 1,222 334
  3   บ้านแดง 946 960 1,906 760  
4   บ้านเสี้ยว 494 524 1,018 319
  ตำบลสำพันตา  
1   บ้านสำพันตา 1,139 1,161 2,300 846
  2   บ้านสำพันตา 646 655 1,301 822  
    รวม 3,821 3,926 7,747 3,081
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10