ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล นาดี
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 17 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25632,20715,527----------17,734
256215,69887,58176,45489,26643,16615,1056,6396,7446,6474,25513,9565,596371,107
256129,79437,08847,42733,78052,04752,50541,56539,95386,25972,27332,29230,314555,297
ยอดยกมาตั้งแต่ 26 ก.ย. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560   72,813
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,016,951
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี