หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองยางชั่วคราว ทดแทนสะพานไม้ คสล. ที่ชำรุดพังเสียหายจากเหตุอุทกภัยท้ายฝายน้ำล้น บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สปช. ในเขตเทศบาลตำบลนาดี (โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา) ประเภทนมกล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สปช.ในเขตเทศบาลตำบลนาดี (อยู่ในโรงเรียนอนุบาลนาดี) ประเภทนมกล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี ประเภทนมกล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี ประเภทนมกล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี เทศบาลตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 24 ธ.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี เทศบาลตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับพระสงฆ์ ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จประบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18