หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประดับไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณทางเข้า - ออก และบริเวณในวัดสามัคคีพัฒนาราม ตลอดจนท่าน้ำและรอบบริเวณสถานที่จัดงาน และเครื่องปั่นไฟฟ้า 1 เครื่อง เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ริมท่าน้ำ คลองยาง วัดสามัคคีพัฒนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี (โดม) และโรงเรียนอนุบาลนาดี ที่เกิดการชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม มีล้อ พร้อมฝาปิด - เปิด แบบฝาเรียบ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร พร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์ และข้อความว่าเทศบาลตำบลนาดี ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี (โดม) และโรงเรียนอนุบาลนาดี ที่เกิดการชำรุดเสียหายจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี (โดม) และโรงเรียนอนุบาลนาดี ที่เกิดการชำรุดเสียหายจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำท่าน้ำ เพื่อใช้ในงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ บริเวณริมท่าน้ำคลองยาง วัดสามัคคีพัฒนาราม หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาโดยการขุดตักขนย้ายปริมาณขยะรวมกองไว้ภายในบ่อทิ้งขยะพร้อมปรับพื้นผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้ราบเรียบ ตามสายทางเข้า-ออก บ่อทิ้งขยะ จำนวน 3 จุด บริเวณบ่อทิ้งขยะ หมูที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู (ครูผู้สอน) วิชาภาษาไทย และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธาและการควบคุม ประเภทที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 81