หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สปช. ในเขตเทศบาลตำบลนาดี (โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา) ประเภทนมกล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สปช.ในเขตเทศบาลตำบลนาดี (อยู่ในโรงเรียนอนุบาลนาดี) ประเภทนมกล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี ประเภทนมกล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี ประเภทนมกล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก ทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. บริเวณที่ดินนางจรัล เอี่ยมสำอางค์ หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ตามแบบมาตรฐาน BS-M ขนาด 6 นิ้ว บริเวณที่ดินนายวรมันต์ สีทา หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]จ้างติดตั้งระบบถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอก บริเวณวัดรัตนเนตตาราม หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อมถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ลินสิงห์ ถึงบริเวณที่ดินนางทองม้วน เจนชัย หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7