หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้าง้เหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดีประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง และขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง รวม ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อมิเตอร์น้ำ เพื่อใช้ในงานกิจการประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง และขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง รวม 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1108 ปราจีนบุรี ทะเบียน 81-1690 ปราจีนบุรี และทะเบียน 82-4344 ปราจีนบุรี จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็กใช้ในโครงการจัดทำป้ายเตือน ห้ามบรรทุกน้ำหนักเกิน พร้อมติดตั้งบริเวณสามแยกถนนสี่เลนบ้านสำพันตาบ้านนางรัตนาภรณ์ เทวสถิตพงศ์ หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต 3854 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลนาดี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29