การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.tessabannadi.go.th... https://www.tessabannadi.go.th... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลหน่วยงาน
3.เข้าเมนูโครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.tessabannadi.go.th... https://www.tessabannadi.go.th... https://www.tessabannadi.go.th... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบุคลากร
3.เข้าเมนูผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.tessabannadi.go.th... https://www.tessabannadi.go.th... https://www.tessabannadi.go.th... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลหน่วยงาน
3.เข้าเมนูอำนาจหน้าที่
4.เข้าหัวข้ออำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาดี
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.tessabannadi.go.th... https://www.tessabannadi.go.th... https://www.tessabannadi.go.th... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผน
3.เข้าเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.tessabannadi.go.th... https://www.tessabannadi.go.th... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลหน่วยงาน
3.เข้าเมนูติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.tessabannadi.go.th... https://www.tessabannadi.go.th... https://www.tessabannadi.go.th... https://www.tessabannadi.go.th... https://www.tessabannadi.go.th... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูระเบียบ
3.เข้าเมนูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.เข้าเมนู พรบ./พรก.
5.เข้าเมนูระเบียบกระทรวงมหาดไทย
6.เข้าเมนูระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.tessabannadi.go.th... https://www.tessabannadi.go.th... https://www.tessabannadi.go.th... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข่าวสาร
3.เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ แล้วเลือกดูข่าวที่สนใจ
4.เข้าเมนูข่าวสรรหาบุคลากร แล้วเลือกดูข่าวที่สนใจ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.tessabannadi.go.th... https://www.tessabannadi.go.th... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบริการประชาชน
3.เข้าเมนูกระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.tessabannadi.go.th... https://www.facebook.com/peopl... https://line.me/R/ti/p/%40469p... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.เลื่อนลงมาด้านล้างเว็บไซต์จะเจอเฟสบุ๊กและไลน์
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.tessabannadi.go.th... https://www.tessabannadi.go.th... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.เลื่อนลงไปใต้สุดเว็ปไซต์
3.เข้าเมนูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5