หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. เลียบถนน คสล. ทั้งสองข้างทางสายแยก ( เทศบาลฯ ซอย 3 ) บริเวณบ้านนางแสงเดือน สุวรรณา ถึงเชื่อมถนน คสล.บริเวณบ้านนายสุวรรณ ภูมิทอง หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มี.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำยลนาดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกไปกุดสันนิบาตร บริเวณที่นานายวิชัย ภูมี ถึงบริเวณที่ดินนายไพรัช มณีเสวต หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  25 มี.ค. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. เลียบถนน คสล สายเชื่อมรางระบายน้ำรูปตัวยูเดิม บริเวณยุ้งข้าวนายถมยา คำเสน ถึงบ้านนางแดง โพธิเหลา หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มี.ค. 2563 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. สายเชื่อมรางระบายน้ำรูปตัวยูเดิม บริเวณบ้านนางคำปุ่น พันธ์เรือง ถึงเชื่อมรางระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านนายบุญส่ง ประสานวงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มี.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำลนาดี คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 19.70 ยาว 25.00 เมตร (หรื่อพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,210.00 ตางรางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มี.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง สายแยกถนน คสล.เดิมบริเวณบ้านนายศรีนวล กิจชล ถึงบริเวณสระน้ำหนองผือรี หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มี.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งและตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10  7 ส.ค. 2562 57
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาโครงเหล็กถัก อาคารอเนกประสงค์ ด้านหน้าอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี หมู่ที่ ๑ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  30 ก.ค. 2562 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล. เลียบถนน ค.ส.ล.บริเวณบ้านนายดิเรก ขวัญอยู่ ถึงเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านนายสมชาย ไชยยุชิต หมู่ที่ ๓ ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   1 ก.ค. 2561 317
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบระบายตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พ.ค. 2561 163
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10