หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรือง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลนาดี [ 26 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นคนงานจ้างเหมารายวันตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง สรุปบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง สรุปบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [ 30 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)     2