หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้มาลงทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลนาดี กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6