หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2563 - 2564) [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยาย 2562) [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)) [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 22 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)