หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
แบบ ปร. 6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางและพื้นที่เขตทางถนนสายหลักและสายรองภายในเขตเทศบาลตำบลนาดี ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาดีร่วมกับประชาคมเมือง ครั้งที่ 1/2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ 2 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร \"นักพัฒนาชุมชน\" [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานผลการตรวจประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 21 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)     2      3