หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลนาดี ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 22 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลนาดี ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 22 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 20 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561 [ 20 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
แนะนำการประกอบอาชีพ (น้ำพริก) [ 15 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาดีร่วมกับประชาคมเมือง ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลนาดี [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)