หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส (เม.ย. - มิ.ย. 63) [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)     2      3